Please visit My Site

BIO-ENERGIE

Naast windenergie, zonne-energie, waterkracht en geothermie speelt bio-energie een steeds belangrijkere rol in de politieke concepten van de internationale gemeenschap om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Energie wordt een steeds belangrijker onderdeel van het EU-beleid. Dit stelt de leden van de Europese Gemeenschap in staat om haar zelfopgelegde milieudoelstellingen te bereiken en klimaatverandering te helpen bestrijden.

Energie speelt ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van de economische groei en het creëren van nieuwe banen.

Het energiebeleid van de EU is gebaseerd op drie principes:

  1. Behoud en vergroting van het concurrentievermogen
  2. Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen
  3. Zorg voor leveringszekerheid

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van 1990 door het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energieverbruik te verhogen tot 32%.

Fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas blijven niet eeuwig beschikbaar, de energiebehoefte blijft echter toenemen. Bedrijven die oog hebben voor de toekomst van de energiemarkt gaan wereldwijd op zoek naar alternatieven. Deze alternatieven kunnen en zullen hernieuwbare energiebronnen zijn zoals windenergie, zonne-energie en bio-energie.

Daarom staan onze adviezen en service voor:

Concurrentie – ter ondersteuning bieden wij u de meest effectieve economische argumenten wanneer u concurreert met andere bedrijven.

Consolidatiestrategieën – wij bieden u beste economische argumenten en behartigen uw belangen.

Energie en klimaat – wij ondersteunen u bij de beoordeling van de effecten van conceptrichtlijnen en adviseren u over de regulering van bio-energievoorziening.

Financiën, belastingen, EU-wetgeving en accijnzen – wij adviseren en ondersteunen u bij de evaluatie van de soms complexe EU-richtlijnen die een directe impact hebben op uw bedrijf, en de naleving van due diligence en bewijzen van oorsprong.

Natuurlijke hulpbronnen – wij adviseren u bij het handhaven van duurzaamheidsdoelstellingen en zetten ons in om de toegevoegde waarde van uw bedrijf – voor zover deze door politieke hervormingen kunnen worden beïnvloed – te verbeteren.

Handel en markten – wij adviseren u hoe te reageren op veranderende handelsrelaties, uitdagende markten en globalisering.

Aanbestedingen bio-energie – wij ondersteunen u bij openbare aanbestedingen en veilingen.