Please visit My Site

COMPLIANCE-RISICOMANAGEMENT

Met het compliance-risicomanagement advies voor het due diligence-systeem in het kader van de EU-houtverordening ondersteunt ITTCON bedrijven bij het minimaliseren van risico’s bij het op de interne markt brengen van hout en houtproducten.

Risico’s minimaliseren, supply chains zorgvuldig documenteren

Heeft u zich ooit afgevraagd met welke risico’s uw bedrijf te maken krijgt wanneer u voor het eerst hout en houtproducten importeert uit een niet-EU-land (bijvoorbeeld Turkije of Wit-Rusland) naar de interne markt van de Europese Unie?
Bent u zich bewust van de risico’s voor u persoonlijk als bestuurslid of directeur van een onderneming, of voor uw bedrijf wanneer u voor het eerst hout en houtproducten op de EU-markt brengt?

Kunt u de gevolgen volledig beoordelen als uw bedrijf niet, of niet volledig, voldoet aan de “Verplichtingen als marktdeelnemer”, de “Verplichtingen met betrekking tot traceerbaarheid” of de “Due diligence-voorschriften” van de EU-houtverordening (EUTR)?

EU-Houtverordening

De EU-houtverordening (EUTR), die sinds 3 maart 2013 van kracht is, reguleert de legale invoer van hout en houtproducten in de interne markt van de EU. Deze verordening verplicht alle marktdeelnemers uit de bosbouw en houtindustrie die houtgrondstoffen of houtproducten in het economische verkeer van de interne markt van de EU brengen (of die deze producten die al op de markt zijn gebracht, blijven verhandelen) om risicobeheer uit te voeren. “Valkuilen” worden snel over het hoofd gezien.

Compliance-Risicomanagement

Volgens de EU verordening 995/2010 zijn er zorgvuldigheidsvereisten, bijvoorbeeld of er sprake was van een juridische impact, de supply chain duurzaam is, en of het vereiste bewijs van oorsprong aanwezig is. Overtredingen worden bestraft met boetes. Compliance-risicomanagement beschermt tegen wettelijke sancties, imagoschade of financiële verliezen.
Het identificeren, beoordelen en verminderen van zorgvuldigheidsrisico’s zijn de kernelementen van risicomanagement. Daarom is compliance-risicobeheer de beste manier om een due diligence-systeem te bewaken.

De drie belangrijkste elementen voor het due diligence-systeem van de internationale houthandel binnen de EU, gereguleerd door de EU-houtverordening, zijn het verzamelen van informatie, risicobeoordeling en risicominimalisatie.

Met het ITTCON aanbod om het compliance-risicomanagement van uw handelsactiviteiten over te nemen, garanderen wij dat u bij het opzetten van een due diligence-systeem een wettige en ethisch verantwoorde handel in hout en houtproducten hanteert die voldoet aan de EU-houtverordening.

Voordelen van het minimaliseren van compliance-risico’s:
• Betere compliance in het bedrijf en de waardeketen
• Transparantie zorgt voor een positief imago bij autoriteiten en het publiek
• Bijdrage aan de duurzame beschikbaarheid van de grondstof hout

De eerste adviezen zijn gratis als u voor het eerst contact met ons opneemt. U bent uiteraard wettelijk niet verplicht advies in te winnen, maar wij raden het u wel sterk aan.

Informeer naar ons aanbod!