Please visit My Site

BOSBOUW

Het bos wordt voor ons mensen als ecosysteem steeds belangrijker. De hoeveelheid boeken die de afgelopen jaren alleen al over het bos als fysieke en metafysische energiebron zijn geschreven, toont het belang van bossen in ons dagelijks leven aan.

We stellen vast dat bossen gewoon uniek zijn, en dat we niet zonder kunnen. Ongeveer 30% van het aardoppervlak is bedekt met bos, wat overeenkomt met ongeveer vier miljard hectare.

Voor ons mensen is het bos een essentiële bron van grondstoffen, bossen zijn ook belangrijk voor de bescherming van het klimaat en talloze diersoorten. Het stoppen van de geleidelijke vernietiging en achteruitgang van bosgebieden is tot dusver echter niet gelukt.

In tropische landen zien we enorme armoedeproblemen die, naast niet duurzame exploitatie en zwakke overheidsstructuren, leiden tot gebruik dat wij theoretisch afwijzen, terwijl wij er zeker bij betrokken zijn. Er is een grote economische aantrekkingskracht voor vormen van exploitatie die onder meer door de wereldwijde vraag naar soja, palmolie, vee en andere landbouwproducten leiden tot grootschalige omzetting van natuurlijke bossen in landbouwgrond.

Onze Service

Wij van ITTCON helpen u om baanbrekende antwoorden te geven op deze vraagstukken. Ons team heeft de expertise in huis om de meest complexe vragen op economisch en ecologisch gebied op te lossen. Wij bieden ook analytische en succesgerichte oplossingen voor uw behoeften.

ITTCON is gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven in de bosbouw, de houthandel en de houtverwerkende industrie. Wij werken ook voor nationale en internationale staatsinstellingen en commissies. Onze doelstelling is dat uw bedrijf een waardeketen kan opzetten waarin een behoefte-gebaseerd, continu en grensoverschrijdend aanbod van rondhout en houtproducten wordt gegarandeerd.

Het ITTCON adviesconcept is geoptimaliseerd voor alle product- en fabrikantgroepen in de bosbouw- en houtindustrie. Wij adviseren bosbouwondernemingen – zowel particuliere als staatsbedrijven – en downstream industriële bedrijven, zoals de zaagindustrie, de houtmaterialenindustrie, de papier- en pulpindustrie, de houthandel en de houtlogistiek. Bedrijven die focussen op het energetisch gebruik van bos en houtmaterialen, inclusief houtresten, zijn ook vertegenwoordigd in ons portfolio.